Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd
ArborSyd AB

Besiktning

Besiktningsrapporten kan ligga till grund vid upphandling av trädvårdsåtgärder och upprättande av Trädvårdplan.

Okulärbesiktning sker ifrån markplan, innehåller mindre detaljerad text. Besiktningsrapport lämnas.

Djupbesiktning är mer ingående detaljerad i text kan ske klättrande. Dokumenteras i med bilder och mer omfattande text i en besiktningsrapport.

Om det finns tecken på svamp/rötangrepp, kan besiktningen kompletteras med en Resistografundersökning. Denna undersökning ger resultat på hur omfattande rötangreppet är.