Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd
ArborSyd AB

Beskärning

Det är viktigt att se varje träd som en enskild individ och utifrån detta hitta balansen mellan trädens behov och människans önskningar. Med vår kunskap om trädens anatomi, fysiologi och biologi, kan vi skapa förutsättningar för god och problemfri tillväxt.

Uppbyggnadsbeskärning utförs i tidigt stadium på unga och nyplanterade träd när trädet har etablerat sig. Kan ofta påbörjas redan ett år efter plantering.

I de äldre trädens inre del av kronan, övergår beskärningen till underhållsbeskärning vilket kan innefatta borttagning av större döda och torra grenar.

För att läsa mer om de olika typerna av beskärningar som finns klicka på denna text.

Gör beskärning i tid, ingrepp med små snittytor kan trädet lättare ta hand om!

Frukträdsbeskärning

Det råder väldigt många åsikter om hur fruktträd ska beskäras, detta beror till stor del på att det är ofta olika syften med träden beroende på om de står hos ett företag som producerar frukt eller om den står i en trädgård där den även ska ha ett estetiskt värde. Vi har många års erfarenhet av fruktträdsbeskärning och vet vad bästa åtgärden är.

För att läsa mer kring fruktträd och hur man ska beskära dem så klicka här.

RUT-avdrag

Sedan augusti 2016 så ingår all typ av trädbeskärning i rutarbete som du kan få skattereduktion för. Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Borttransport av grenar och ris ingår inte i rutarbete.

Om skatteverket inte medger, hel eller delvis, utbetalning av RUT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera er på återstående del av arbetskostnaden.