Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd
ArborSyd AB

Kronstabilisering

Visar trädet tecken på försvagade infästningar på grenar/stammar så förankras de i varandra för att förlänga trädets funktionella livslängd. Oftast utförs en avlastningsbeskärning i samband med stabiliseringen för att reducera vikten på de utsatta grenarna/stammarna.

Kontroll av installerad kronstabilisering måste ske med ett visst tidsintervall för justering samt eventuella åtgärder av installationen.