Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd
ArborSyd AB

Plantering

Val av rätt träd för rätt plats och korrekt planering är relativt små insatser som är av största betydelse för ett träds framtid. En lyckad plantering är en god investering för trivseln och miljön för flera generationer.

Rätt träd för rätt plats

De vedartade växterna måste väljas med stor omsorg. De ska stå på sin växtplats i många år och behöver gott om plats för att må bra och bli vackra. Planterar man storväxta träd på trånga utrymmen kommer man snart få problem med att de ligger an mot hus och andra växter, skymmer utsikten eller skuggar delar av trädgården som man vill ha sol på. Följden är ofta hårda beskärningar vilket leder till mindre vackra träd.

Det bästa är att skaffa sig en bild över det fullvuxna trädet och föreställa sig detta på sin växtplats.

Genom att anlita en arborist i tidigt skede, minimeras risken för misslyckade planteringar med dålig tillväxt och etablering.

Planterade träd behöver ofta en uppbyggnadsbeskärning. Läs mer om denna typen av beskärning här.

Planteringstiden

Plantering av träd sker på våren eller hösten men kontakta oss gärna i god tid så vi har möjligheten att beställa hem allt växtmaterial.

För de flesta växter är hösten den bästa tiden för plantering. Ju senare desto bättre, bara du kommer ner med spaden i marken. Detta gäller även för när man plockar upp träden i plantskolan eftersom när man tar upp dem sent så har de fått chansen att avmogna och ligger i vila.

Vissa växter med köttiga rötter föredrar en plantering tidigt på våren.

Många växter idag är krukodlade på plantskolan och har därför hela sitt rotsystem i behåll. Detta innebär att de kan så gott som planteras när som på året när marken inte är tjälburen.