Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd

Trädfällning

Vi utför både precisionsfällning från marken och avancerade fällningar klättrandes i träden. Vi använder oss även av lift eller kran om förutsättningarna kräver det.

Genom att sektionsfälla trädet så plockar vi ner trädet i smådelar. Vi kan då fira ner alla delarna säkert till marken med linor för att inte skada kringliggande föremål och byggnader. Detta innebär att inga träd är omöjliga för oss.

Beroende på förutsättningarna, tar vi alltid hänsyn till trädets omgivning och använder en lämplig metod för fällning till just det trädet på just den platsen.

Våra arborister innehar motorsågskörkort A, B, C och E samt liftkort.

Stormskadade träd

Vi har stor erfarenhet av att hantera stormskadade träd. Antingen att rensa ur grenar som blivit skadade av stormen eller att fälla resterna av trädet.

RUT-avdrag

Sedan augusti 2016 så ingår all typ av trädfällning i rutarbete som du kan få skattereduktion för. Det är 50 procent av arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag. Kostnader för material, utrustning, resor eller administration i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Borttransport av grenar och ris ingår inte i rutarbete.

Om skatteverket inte medger, hel eller delvis, utbetalning av RUT-avdraget äger vi rätt att omgående fakturera er på återstående del av arbetskostnaden.