Rekommenderat företag 2016 - Arbor Syd
ArborSyd AB

Trädvårdsplan

Underlaget kan användas vid upphandling av trädvårdsinsatser inför budgetering. En trädvårdsplan effektiviserar och minimerar de framtida kostnaderna för trädvårdsinsatser.

Trädinventering vid inventering artbestäms och kartläggs träden med nummerbrickor.

Trädvårdsplan dokumenterad översikt på trädsortiment, dess status samt rekommendationer på åtgärder för varje enskilt träds behov av trädvårdsinsatser.

Konsultation en rådgivande tjänst på plats gällande ex. trädval, rotskydd, sjukdomar etc.

När om, till eller nybyggnation skall ske kan rekommendationer ges för skydd av trädens rotsystem vid utförande av olika markarbeten. Detta för att inte skada trädens rotsystem och riskera att träden dör p.g.a. att rötter skadas eller utsätts för packningsskador, som uppstår vid körning av tunga maskiner. När trädets tillväxt är nedsatt eller trädet är angripet, analys på skadeangrepp och sjukdomar samt förslag på åtgärder ges.